Wykup samochodu z leasingu. Jak to wygląda w praktyce?

Sytuacja, która powstaje po zakończeniu leasingu, jest uzależniona od tego, jakiego rodzaju leasing obowiązywał podczas umowy – finansowy czy operacyjny. Jeżeli ten pierwszy, to nie dochodzi do wykupu, ponieważ klient korzystający z leasingu wchodzi w posiadanie pojazdu automatycznie po zakończeniu spłacania rat. Natomiast jeżeli obowiązywał leasing operacyjny, to sytuacja jest otwarta. Klient może dokonać wykupu pojazdu o tyle, o ile chce to zrobić. Jeżeli jest na to zdecydowany, to poza ratami, które już zapłacił, musi jeszcze uiścić dodatkową kwotę za wykup.

Samochód można wykupić z leasingu na dwa sposoby. Ich specyfika zależy od tego, na jaką działalność będziemy chcieli przeznaczyć wykupiony samochód. Jeżeli będzie on służył do użytku prywatnego, wykup pojazdu przebiegnie według określonej w tym celu procedury. Jeżeli zaś będzie wykorzystywany w działalności związanej z prowadzeniem firmy, to czeka nas konieczność spełnienia nieco innych formalności niż w tym pierwszym przypadku.

Wykup samochodu do celów prywatnych

Wykup samochodu z leasingu do celów prywatnych musi zostać udokumentowany za pomocą faktury VAT. Wystawia się ją co prawda na firmę, która korzystała z leasingu, ale nie oznacza to niemożności przeznaczenia samochodu jedynie do celów prywatnych. Aby odpowiednio uregulować tę sprawę, wystarczy wpisać samochód do majątku właściciela, zamiast do majątku przedsiębiorstwa. Jeśli zaś pojazd ma być wykorzystywany częściowo do celów prywatnych, a częściowo do celów służbowych, to koszty, jakie można odliczyć w związku z działalnością gospodarczą, nie mogą przekraczać 20% wydatków eksploatacyjnych.

Wykup samochodu do celów służbowych

Sytuacja związana z wykupem samochodu do celów służbowych prezentuje się odwrotnie od sytuacji związanej z wykupem samochodu do celów prywatnych. W tym przypadku pojazd należy wpisać nie do majątku właściciela, tylko do majątku przedsiębiorstwa.

Istnieje jeszcze jedna szczególna sytuacja związana z leasingiem. Polega ona na wykupie samochodu przed upływem terminu spłacenia wszystkich rat. W tym przypadku kwota, jaką należy uiścić, jest jednak znacznie wyższa niż przy wykupie samochodu po zakończeniu umowy.