Jak wygląda zawarcie umowy leasingu? Kwestie formalne

Leasing jest popularną formą finansowania pojazdów, urządzeń i maszyn przez osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Ci, którzy nigdy wcześniej nie  zawierali tego typu umowy, powinni dowiedzieć się, jak wyglądają wszystkie formalności.

Od czego zacząć?

Oczywiście od znalezienia interesującego nas pojazdu lub urządzenia. Warto dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Firma, u której podpiszemy umowę leasingu, będzie oczekiwała, że dostarczymy jej informacje dotyczące m.in. wartości czy stanu technicznego maszyny. Drugą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, jest wybór firmy leasingowej. Firmy mają różne kryteria dla starających się o leasing pojazdów. Pod uwagę biorą między innymi rodzaj prowadzonej działalności i wysokość dochodów, czy staż firmy na rynku. Znaczenie ma oczywiście te sam przedmiot umowy. Samochody osobowe są np. chętniej dofinansowywane niż mało popularne sprzęty budowlane.

Potrzebne dokumenty

Umowa leasingowa wiąże się niestety z szeregiem formalności. Firmy leasingowe oczekują zazwyczaj faktury pro forma i specyfikacji technicznej przedmiotu leasingu, wypełnionego i podpisanego wniosku na formularzu o przyznanie leasingu, dokumentów założenia firmy (CEIDG/KRS, regon, umowa spółki), dokumentów finansowych za poprzedni rok lub dwa lata, oraz dowodów osobistych właściciela firmy lub jej reprezentantów. Niektórzy leasingodawcy wymaga dostarczenia dodatkowych dokumentów, np. zaświadczenia ZUS o składkach, wykazu bieżących kontraktów czy w przypadku zakupy sprzętu używanego – wyceny przedmiotu od rzeczoznawcy.

Wydanie decyzji i umowa

Firmie leasingowej wydanie decyzji zajmuje zazwyczaj kilka dni. W tym czasie leasingodawca analizuje wszystkie otrzymane dokumenty, sprawdza też danego leasingobiorcę pod kątem obecności na różnego rodzaju „czarnych listach”. Nieuczciwi przedsiębiorcy zazwyczaj otrzymują odmowną decyzję leasingową. Gdy leasingodawca ma wątpliwości, czasami konieczne będzie dostarczenie kolejnych dokumentów. Jeśli leasingobiorca otrzyma decyzję pozytywną, kolejnym krokiem jest podpisanie umowy leasingowej, składającej się zazwyczaj z warunków ogólnych, deklaracji wekslowej i weksla, protokołu zdawczo-odbiorczego sprzętu, oraz spisu i wysokości rat. Jednak te wszystkie formalności wydają się nieistotne po zapłaceniu wkładu własnego i innych zawartych w umowie kosztów, gdy wreszcie odbieramy niezbędną nam do pracy, upragnioną maszynę.