Jakie warunki należy spełnić, aby zawrzeć umowę leasingową?

Leasing jest wspaniałą alternatywą dla kredytu, dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą i spółek prawa handlowego. Chociaż panuje powszechna opinia, że jest on łatwo dostępny, leasingodawcy dokładnie weryfikują to, z kim podpisują umowę. Kto może ubiegać się o leasing?

Kto może liczyć na leasing?

Najprościej mówiąc każdy, kto przekona firmę leasingową, ze zobowiązanie zostanie spłacone, a przedmiot leasingu nagle nie zniknie w tajemniczych okolicznościach. Firma leasingowa musi dokonać oceny ryzyka i oszacować, czy osoba ubiegająca się o leasing ma uczciwe zamiary i odpowiednie możliwości finansowe. W każdej firmie procedury wyglądają inaczej, jednak najczęściej mówi się o ocenie ryzyka uproszczonej i standardowej. Aby otrzymać leasing na samochód osobowy czy dostawczy, zazwyczaj wystarczy przejść procedurę uproszczoną, w której klient nie musi udowadniać swojej sytuacji finansowej. W przypadku maszyn o znacznej wartości i nietypowych urządzeń przeprowadzana jest weryfikacja pełna, a klient często ma obowiązek przedstawić swoje deklaracje podatkowe i inne znaczące dokumenty finansowe. Warto wspomnieć też, że leasing łatwiej otrzymają firmy, które działają na rynku od co najmniej trzech miesięcy, niż te zupełnie nowe.

Historia kredytowa

Firma ubiegająca się o leasing będzie też badana pod kątem swojej historii kredytowej w BIK i obecności w bazie dłużników. Każde zarejestrowane niepokojące zdarzenie w tych bazach może mieć negatywny wpływ na decyzję leasingową. Niektórzy leasingodawcy sprawdzają też wiarygodność danej firmy na rynku innymi metodami. Mogą na przykład szukać informacji i opinii o niej w Internecie, lub sprawdzać, jakich ma ona kontrahentów. Ciężko więc jednoznacznie określić, jakie warunki musi spełnić firma ubiegająca się o leasing. Na korzystną decyzję na pewno wpływa długi staż na rynku, brak długów i dobra historia kredytowa, a także ubieganie się leasing na popularny przedmiot, np. samochód osobowy. Nie oznacza to jednak, że w innym przypadku uzyskanie leasingu jest niemożliwe. Istnieją firmy specjalizujące się w udzielaniu leasingu początkującym przedsiębiorcom  – z punktu widzenia klienta warto więc też poszukać odpowiedniego leasingodawcy.