Jak się zabezpieczyć na wypadek kradzieży lub całkowitej szkody leasingowanego pojazdu?

Elementem życia codziennego, który jest nie do przewidzenia, są zdarzenia losowe. Warto wiedzieć, w jaki sposób zabezpieczyć się przed ich negatywnymi konsekwencjami. Owo zabezpieczenie powinno wystąpić w przypadku pojazdów leasingowanych już na etapie podpisywania umowy, ponieważ nikt nie zna dnia, ani godziny wystąpienia zdarzenia losowego.

Może się ono przytrafić zaraz po złożeniu podpisu, można to nazwać pechem, ale którego można było uniknąć. Pośród takich wypadków może się zdarzyć kradzież pojazdu, jego uszkodzenie w wyniku wywalenia się drzewa, czy pęknięcia szyb wywołane gradem. Zdarzeniom losowym najprościej jest zapobiec poprzez zakup ubezpieczenia podczas zawierania umowy leasingowej w firmie EFL i warto rozważyć wszystkie możliwe scenariusze. Ubezpieczenie jest formą przewidywania, zawsze jest lepiej, gdy nic złego się nie stanie, ale co jeśli jednak się coś przytrafi?

Ubezpieczenie pojazdu leasingowanego

Każda nieprzewidziana szkoda pojazdu, aż po jego kradzież, to uszczerbek na finansach firmy, zwłaszcza w przypadku pojazdu leasingowanego. Ubezpieczenie ma minimalizować straty wynikłe z tych zdarzeń. Za każdym razem należy dobrze zapoznać się z zasadami proponowanego ubezpieczenia i sprawdzić, czy uwzględnia kolizję, kradzież lub wypadek samochodowy, bądź uszkodzenia w wyniku wichury. Należy również zainteresować się pakietem assistance, w skład którego wchodzi holowanie pojazdu w przypadku awarii, a nawet użyczenia auta zastępczego. Warto także zadbać o OC pojazdu oraz AC, najlepiej w wariancie pełnym. Należy także pamiętać o ubezpieczeniu NNW, chroniącym inne osoby, będące w pojeździe. W zasadzie OC i AC są obowiązkowymi ubezpieczeniami przy pojazdach branych w leasing, a nawet wydawałoby się wysokie koszty, mogą okazać się niczym w przypadku korzyści, jakie za sobą niesie w przypadku szkody – pomoc telefoniczna, holowanie na terenie Europy, naprawa na miejscu zdarzenia lub u najbliższego mechanika, pomoc medyczna pokrzywdzonych osób, auto zastępcze. To wszystko okaże się nieopisanym wsparciem. Należy mieć także na uwadze jedną prostą rzecz, gdy bierzemy pojazd w leasing, to musimy go spłacać. W przypadku wystąpienia kradzieży lub szkody całkowitej, gdy nie posiadamy ubezpieczenia, pozostaje nam spłacać zgodnie z umową pojazd, którego nie mamy lub który jest niesprawny. Pytanie, czy nas na to stać?