Co przedsiębiorca może wziąć w leasing?

Leasing wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością wśród przedsiębiorców. Nie ma w tym jednak nic dziwnego, gdyż jest to jeden z najbardziej efektywnych i korzystnych sposobów na sfinansowanie różnorodnych inwestycji. Do najważniejszych zalet zaliczamy m.in. krótkie i stosunkowo proste procedury, niski próg zdolności kredytowej, optymalizację podatkową zakupów itd. Bardzo często jest to znacznie tańsze rozwiązanie niż np. zakup na raty, a jednocześnie nie wymaga wygenerowania jednorazowo dużej sumy środków finansowych jak w przypadku zakupu.

Najczęściej przedsiębiorcy decydują się na leasing samochodów, jednak tak naprawdę umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą może dotyczyć różnych środków trwałych. Przykładowo, nasza firma leasingowe oferuje leasing dla wielu przedsiębiorców, w tym m.in. firm budowlanych, transportowych, lekarzy, rolników. Zapewniamy leasing na samochody osobowe i ciężarowe, sprzęt biurowy, gastronomiczny, maszyny rolnicze itd.

Co można wziąć w leasing?

Przedmiotem leasingu są określone aktywa, czyli środki trwałe, wartości niematerialne i prawne. Zgodnie z definicją ustawową leasingiem objęta może być rzecz ruchoma lub nieruchoma, służąca celom zarobkowym użytkownika, dobro o charakterze inwestycyjnym, w rachunkowości przedsiębiorstw zwane środkiem trwałym. W praktyce więc może być to praktycznie każdy przedmiot, który okazuje się niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej, leasing dotyczy zarówno rzeczy nowych, jak i używanych.

Przedmiotami leasingu mogą być m.in.:

  • samochody, w tym osobowe i ciężarowe;
  • maszyny (w tym maszyny rolnicze)
  • sprzęt biurowy
  • linie produkcyjne
  • lokale
  • sprzęt komputerowy
  • sprzęt medyczny
  • meble biurowe
  • sprzęt budowlany
  • i wiele innych

Tak naprawdę bardzo wiele zależy więc od potrzeb przedsiębiorców oraz bieżących ofert dostępnych na rynku leasingowym. Z uwagi na fakt, że przedsiębiorcy coraz częściej zainteresowani są tą formą finansowania inwestycji, firmy leasingowe poszerzają zakres świadczonych usług, wychodząc tym samym naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w różnych branżach.