Poznaj główne zalety leasingu na meble biurowe

Leasing najczęściej kojarzony jest z pojazdami, różnego rodzaju maszynami lub sprzętem komputerowym. Tymczasem istnieje znacznie więcej środków trwałych, które mogą być objęte leasingiem. Doskonałym tego przykładem są meble biurowe.

Wciąż mało przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego, że właśnie dzięki leasingowi można kompleksowo wyposażyć swoje biuro. W tym artykule przedstawimy najważniejsze korzyści tego rozwiązania.

Na czym polega leasing mebli biurowych?

Słowo “leasing” pochodzi z języka angielskiego “lease”, które oznacza nająć, wydzierżawić. Leasingiem określamy jedną z form finansowania inwestycji, która nie wymaga angażowania dużych środków własnych. Ma ona charakter umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy leasingodawcą (finansującym) a leasingobiorcą (korzystającym). W jego ramach leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do korzystania z określonej rzeczy przez określony w umowie okres w zamian za opłatę ratalną. W taki oto sposób można sfinansować nie tylko samochody czy maszyny, ale także wyposażenie biura, w tym meble.

Z leasingu mebli biurowych najczęściej korzystają firmy, które stawiają pierwsze kroki na rynku. Na początku działalności trudno jest znaleźć niezbędne środki finansowe, którymi można byłoby zakupić niezbędne wyposażenie biurowe. W takich przypadkach leasing okazuje się najkorzystniejszym rozwiązaniem, gdyż finansowanie jest rozłożone w czasie.

Oczywiście od razu należy przy tym dodać, że leasing będzie korzystny dla przedsiębiorcy tylko wówczas, gdy leasingodawcą będzie wiarygodna firma o ugruntowanej na rynku pozycji. Jeśli więc chcesz zdecydować się na to rozwiązanie, powinieneś zwrócić uwagę na doświadczone firmy leasingowe, które świadczą usługi na najwyższym poziomie i oferują korzystne warunki umowy.

Kto może skorzystać z leasingu mebli biurowych?

Jak już zostało wspomniane, leasing mebli biurowych to doskonałe rozwiązanie dla firm rozpoczynających swoją działalność na rynku, młodych przedsiębiorców oraz start-upów. Nie jest to jednak regułą, gdyż również i duże przedsiębiorstwa mogą skorzystać na tej formie finansowania. Dotyczy to przede wszystkim tych firm, które potrzebują specjalistycznego i drogiego wyposażenia biurowego.