Podatek VAT w leasingu. Co warto wiedzieć?

Brak zasobów finansowych na zakup środków trwałych dla firmy nie musi oznaczać konieczności wzięcia pożyczki w banku. Korzystnym dla przedsiębiorców rozwiązaniem jest leasing. Leasing zapewnia płynność finansową i nadmiernie nie obciąża finansów firmy. Warto jednak wiedzieć, że czynności wykonywane przez finansującego na gruncie umowy leasingowej podlegają opodatkowaniu VAT. Wysokość stawek VAT oraz kwestie odliczania podatku nie zawsze są takie same. Przede wszystkim różnią się w zależności od rodzaju leasingu. Jak wygląda odliczenie podatku VAT w leasingu finansowym, a jak w operacyjnym?

Odliczenia VAT w leasingu finansowym

Z punktu widzenia ustawy podatkowej leasing finansowy traktuje się jako dostawę towarów. W związku z tym podatek VAT rozliczany jest jednorazowo w momencie uzyskania przedmiotu umowy. Stawka takiego podatku jest wówczas zróżnicowana i zależy od nabywanego środka trwałego. Przykładowo dla pojazdów i większości urządzeń wynosi 23%, z kolei dla sprzętu gastronomicznego – 8%. Przedsiębiorcom, którzy zdecydują się np. na leasing samochodów w takiej formie, przysługuje prawo do odliczenia podatku w 100% lub 50%. Rozliczenie podatku w całości dotyczy osób, które wykorzystują pojazd wyłącznie do celów służbowych. Tym, którzy korzystają z niego również w celach prywatnych, przysługuje natomiast prawo do odliczenia 50% podatku.

Odliczenia VAT w leasingu operacyjnym

W przeciwieństwie do leasingu finansowego w leasingu operacyjnym podatku nie rozlicza się jednorazowo. W tym przypadku VAT odliczany jest od każdej raty leasingowej. W świetle przepisów leasing operacyjny traktuje się jako świadczenie usług, przez co podlega on stałemu opodatkowaniu w wysokości 23%. Wartość ta również podlega odliczeniu przez leasingobiorcę. W odniesieniu do leasingu samochodów osobowych odliczenie wygląda analogicznie jak w przypadku leasingu finansowego – w razie użytkowania pojazdu wyłącznie do celów służbowych wynosi 100%, a do celów mieszanych 50%. W tym drugim przypadku nieodliczone 50% staje się wówczas kosztem uzyskania przychodu.