Czy nowe firmy mogą bez przeszkód zawierać umowy leasingowe?

Leasing dla nowych firm jest możliwy, lecz nieco trudniejszy niż w przypadku firm funkcjonujących na rynku od wielu lat. Przede wszystkim należy zadać sobie pytanie, czym jest nowa firma? Inne zasady będą bowiem dotyczyć przedsiębiorstwa, które dopiero zaczyna funkcjonować, inne – gdy firma działa od kilku miesięcy. Im nowsza jest firma, tym krótsza jest jej historia finansowa, więc tym trudniej o leasing. Firma, która dopiero rozpoczyna działalność, może zawrzeć umowę tylko niektórych środków trwałych, często również potrzebne będzie dodatkowe zabezpieczenie. 

Zasady podpisywania umów leasingowych są inne u poszczególnych leasingodawców. Większość z nich jednak wymaga przynajmniej 3- lub 6-miesięcznego okresu prowadzenia działalności, by w ogóle być skłonnym do podpisania umowy. Zawsze warto jednak przedstawić swoją sytuację, ponieważ niektórzy leasingodawcy rozpatrują je indywidualnie. Większość z nich umożliwia regulację rat, uwzględniając na przykład rodzaj prowadzonej działalności. Niektórzy nie są skłonni do brania pod uwagę żadnych dokumentów zabezpieczających, inni godzą się na takie rozwiązanie po analizie oceny ryzyka. Najczęściej stosowanymi dokumentami, spełniającymi funkcję zabezpieczenia umowy, są:
• poręczenie innej firmy lub osoby prywatnej,
• hipoteka na posiadanej nieruchomości,
• gwarancja odkupu przedmiotu umowy,
• przewłaszczenie posiadanego majątku.

Nie bez znaczenia jest także przedmiot umowy. Najłatwiej podpisać umowę na leasing samochodu, znacznie trudniej sprawa wygląda w przypadku innych dużych maszyn. Obecnie popularny staje się także leasing nieruchomości i sprzętu IT, który także rozpatrywany jest indywidualnie.

Samochody w leasingu

Zarówno samochody osobowe, jak i dostawcze do 3,5 ton podlegają procedurom uproszczonym. Zazwyczaj potrzebny jest tylko dowód osobisty, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej oraz wpłata wstępna. Im krócej prowadzona jest działalność, tym wyższej wpłaty wymagają leasingodawcy. Samochody ciężarowe i maszyny rolnicze jest trudniej dostać w leasing. Firmy leasingowe oczekują dłuższej historii prowadzenia działalności, przy czym oprócz danych dotyczących nowej firmy, mogą brać pod uwagę poprzednią aktywność zawodową właścicieli – ich osiągnięcia (umowy lub promesy zawarte z kontrahentami) i wyniki finansowe.

Inną ciekawą opcją dla nowych firm są aukcje sprzętu poleasingowego, gdzie oferowane są m.in. samochody, maszyny rolnicze i sprzęt biurowy. Jest to okazja na zakup sprzętu jeszcze dość nowego, w dobrym stanie po okazyjnych cenach. Bezpośredni kontakt z przedstawicielem firmy zajmującej się usługami leasingowymi pomoże nam w wyborze najkorzystniejszej oferty.