Leasing z wysokim wykupem. Kiedy to się opłaca?

Do niedawna leasing, który łączy w sobie elementy kredytu i dzierżawy, kojarzył się z działalnością firm. Współcześnie coraz większą popularność zdobywa wśród klientów indywidualnych. Zwykle leasing dotyczy pojazdów, ale jego przedmiotem może być również sprzęt biurowy, laptop czy telefon komórkowy. Przez ustalony okres leasingobiorca opłaca raty, a następnie dochodzi do wykupu. Kwota wykupu może być symboliczna lub bardzo wysoka. Kiedy leasing z wysoką kwotą wykupu się opłaca?

Rodzaje leasingu

W Polsce leasing można podzielić na dwie główne kategorie: leasing z wykupem oraz na leasing bez wykupu, zwany długoterminowym. W każdej z tych kategorii można dodatkowo wyróżnić po kilka odmian. W leasingu z wykupem – leasingobiorca staje się właścicielem środka trwałego z chwilą zakończenia umowy, najpopularniejszy jest leasing operacyjny. Po zakończeniu umowy, korzystający ma możliwość wykupić przedmiot, zazwyczaj za jego symboliczną wartość. Leasing finansowy pod względem podatkowym przypomina bardziej kredyt. Leasingobiorca płaci VAT według stawki, którą objęty jest przedmiot leasingu. Dlatego z tej formy leasingu korzystają przedsiębiorcy, chcący sfinansować przedmioty objęte niższą stawką VAT. Leasing zwrotny może występować w postaci leasingu operacyjnego i finansowego. Firma leasingowa odkupuje środek trwały od przedsiębiorcy, a następnie oddaje mu w leasing ten przedmiot. Rodzaje leasingu bez wykupu znane są pod pojęciem wynajmu długoterminowego. W swojej istocie leasing bez wykupu jest leasingiem operacyjnym – jednak w ostateczności nie dochodzi do wykupu przedmiotu przez przedsiębiorcę. Po zakończeniu umowy leasingobiorca zwraca przedmiot finansującemu.

Zalety leasingu z wysokim wykupem

Większość leasingodawców przygotowuje oferty, zakładając niski wykup, a tym samym podwyższając nieco wysokość raty leasingowej. Tymczasem rośnie zainteresowanie leasingiem z niskimi ratami i wysokim wykupem rośnie. Dlaczego? Konstrukcja umowy leasingu z wysokim wykupem daje niższe miesięczne raty, zmniejszając koszty stałe firmy. Poprawia to płynność finansową przedsiębiorstwa. Ponadto niższe raty umożliwiają leasingowanie droższego samochodu. Wysoki wykup samochodu po leasingu dają różne sposoby zakończenia takiej umowy. Plusem jest także brak konieczności naliczania dodatkowego VAT i zapłaty podatku dochodowego.