Leasing  samochodów ciężarowych – podstawowe informacje

Leasing uznawany jest przez właścicieli dużych i średnich firm za jedną z najbardziej atrakcyjnych form kredytowania. Wpływ na taki stan rzeczy ma przede wszystkim fakt, że w przeciwieństwie do klasycznego kredytu, nie obciąża on znacznie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, a jego wzięcie wiąże się z dużo mniejszymi formalnościami. Mając to na uwadze, nie powinien dziwić fakt, że coraz chętniej korzystają z niego również właściciele firm spedycyjnych. Omawiamy główne zalety leasingu samochodów ciężarowych.

Doskonała alternatywa dla kredytu

Należy zdawać sobie sprawę, że w leasing można wziąć zarówno nową, jak i używaną ciężarówkę. Warunki nabywania pojazdu są niemal identyczne. Jedyna różnica polega na tym, że w przypadku tego drugiego rozwiązania, nabywca zobowiązany jest do skorzystania z usług rzeczoznawcy, który dokona fachowej wyceny samochodu. Warto także wiedzieć, że firmy specjalizujące się w udzielaniu leasingu, mają sprecyzowane kryteria, dotyczące wieku pojazdu – zazwyczaj jest to maksymalnie siedem lat. Wyjątek od reguły stanowią samochody o specjalistycznym przeznaczeniu, jak np. dźwigi czy pompy do betonu. W ich przypadku wiek nie powinien przekraczać dwunastu lat.

Leasing operacyjny czy finansowy?

Warto nadmienić, że inaczej rozlicza się leasing samochodu osobowego, a inaczej leasing samochodu ciężarowego. Mając to na uwadze, przed  dokonaniem wszelkich formalności, warto upewnić się, że pojazd, który chcemy zakupić, uznawany jest za ciężarowy. Wyróżniamy dwa główne rodzaje leasingu:

  • leasing operacyjny – zakłada, że auto do końca trwania leasingu, jest własnością leasingodawcy i w związku z tym, to właśnie na nim spoczywa obowiązek dokonywania tzw. odpisów amortyzacyjnych;
  • leasing finansowy – auto zaliczane jest do tzw. środków trwałych przedsiębiorcy i to właśnie jego obowiązkiem jest dokonywanie wszelkich odpisów amortyzacyjnych.

Główną różnicą pomiędzy leasingiem operacyjnym, a leasingiem finansowym jest to, że w przypadku tego pierwszego podatek VAT naliczany jest stopniowo, nie zaś, jak w przypadku leasingu finansowego, naraz przy pierwszej racie.