Leasing czy pożyczka – na co się zdecydować?

Przy prowadzeniu własnej działalności należy liczyć się z wysokimi kosztami środków, które są niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa. Jeżeli liczba własnych środków nie jest wystarczająca, inwestorzy decydują się na pomoc finansową w postaci leasingu lub pożyczki.

Zalety leasingu

Leasing pełni ogólną formę finansowania zewnętrznego, która następuje w momencie podpisania umowy. To dzięki niej podmiot ma możliwość dysponowania pewnym przedmiotem leasingowym, bez oficjalnego zakupu tegoż. Niebywałą zaletą leasingu są niższe podatki oraz łatwość jego uzyskania. Nie jest trudno skorzystać z usługi leasingu, gdyż istnieją mniejsze wymogi, które spowodowane są tym, że ostatecznie przedmiot pozostaje we własności firmy leasingowej. Co więcej, leasingodawcy współpracują z wieloma partnerami, u których możliwe jest wynegocjowanie atrakcyjnych warunków, często niemożliwych do uzyskania dla indywidualnego klienta. Poza standardowym OC i AC posiadają także poszerzone ubezpieczenia assistance.

Zalety pożyczki

Pożyczka to na pewno sprawdzony sposób dla podmiotów, które starają się o dotacje unijne. Mimo zaciągnięcia pożyczki podmiot może starać się o dodatki z UE, które ze sobą nie kolidują. Zaletą zaciągania pożyczki jest fakt, iż jest ona udzielana także osobom fizycznym. Warunkiem jej zrealizowania jest umowa, która wchodzi w życie w momencie podpisania. Decydując się na ten rodzaj finansowania, pożyczkobiorca może otrzymać fundusze na sfinansowanie inwestycji. Poza tym pożyczka charakteryzuje się szybką i sprawną realizacją transakcji, która w przypadku złożenia kompletu dokumentów następuje w ciągu 24 godzin. W przypadku pożyczki każdy zakupiony przez pożyczkobiorcę przedmiot pozostaje w jego własności. Wyjątek stanowi jedynie zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia całkowitego, który polega na tym, że pożyczkobiorca, mimo wystawionej faktury, zrzeka się własności przedmiotu.