Na czym polega leasing konsumencki i dla kogo to dobre rozwiązanie?

Leasing to atrakcyjna forma finansowania nie tylko dla przedsiębiorców. Jeszcze do niedawna osoby prywatne rzadko korzystały z tego typu transakcji. Specjaliści twierdzą, że przyczyną tego stanu rzeczy były skomplikowane procedury oraz przywiązanie polskich konsumentów do własności dóbr. Obecnie z uwagi na uproszczenie procedur osoby prywatne coraz częściej decydują się na podpisanie umowy zwanej leasingiem konsumenckim, osobistym lub prawnym. Dowiedz się, na czym polega ta usługa i jakie korzyści może ci przynieść.

Leasing konsumencki to dobra alternatywa dla kredytu gotówkowego, pożyczki lub dzierżawy. Pozwala na sfinansowanie zakupu sprzętu bez konieczności wydawania dużych pieniędzy. Wymagany jest jedynie wkład własny w wysokości od 0 do 10% wartości sprzętu. W czasie trwania umowy konsument nie ma praw własności do sprzętu, który jest przedmiotem leasingu, a tylko do jego użytkowania. Leasingodawca zobowiązany jest do nabycia sprzętu na warunkach określonych w umowie, a konsument nie może być zobowiązany do zakupu danego sprzętu, musi jedynie płacić raty określone umową. Dużą zaletą leasingu konsumenckiego jest fakt, że po zakończeniu umowy leasingowej konsument ma do wyboru kilka opcji postępowania: nabycie sprzętu, odstąpienie od zakupu lub wymiana na nowy. Dodatkowo firmy leasingowe oferują często wiele zniżek, na przykład na zakup nowego sprzętu.

Eksperci oceniają, że leasing jest często bardziej atrakcyjny dla konsumenta niż kredyt z uwagi na fakt, że koszty użytkowania ponosi właściciel, czyli leasingodawca. Ponieważ może on amortyzację sprzętu wliczyć w koszty, często oferuje niższe raty niż w przypadku innych form finansowania. Dodatkowo leasingobiorca nie musi zajmować się sprzedażą urządzenia w przypadku niewyrażenia chęci zakupu.

Jak dostać leasing konsumencki?

Podpisanie umowy na leasing konsumencki wymaga złożenia dokumentów wymaganych przez danego leasingodawcę. Najczęściej stosowane są procedury uproszczone, w których wymagane jest ksero dowodu osobistego i drugiego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku procedury zwykłej potrzebne są:

  • ksero dwóch dokumentów tożsamości;
  • wypełniony i podpisany wniosek;
  • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu;
  • wyciąg z konta bankowego wnioskodawcy z wykazem wpływów wynagrodzenia;
  • dokumenty poręczyciela.

W trakcie rozpatrywania wniosku leasingodawca może zwrócić się do konsumenta z prośbą o dodatkowe informacje, które mogą pomóc w podjęciu pozytywnej decyzji. Cała procedura jest zwykle krótsza niż w przypadku innych form finansowania, na przykład kredytu konsumenckiego.