Czym jest leasing i kiedy się opłaca?

Leasing to dla przedsiębiorców szansa na zakup różnorodnych środków trwałych bez konieczności uiszczenia wysokiej jednorazowej opłaty (czy brania kredytu bankowego), a jednocześnie możliwość podniesienia kosztów przychodu. Co więcej, jest to jedna z wygodniejszych form finansowania różnorodnych dóbr niezbędnych funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa.

W tym artykule postaramy się podpowiedzieć, czym właściwie jest korzystny leasing i kiedy naprawdę opłaca się przedsiębiorcom.

Na czym polega leasing?

Leasing stanowi umowę cywilnoprawną zawieraną na czas określony pomiędzy leasingową (czyli firmą finansującą) a leasingobiorcą (czyli przedsiębiorcą). Firma leasingowa oddaje daną rzecz w użytkowanie przedsiębiorcy, który z kolei zobowiązany jest regularnego uiszczania opłat. W pewnym stopniu tę formę finansowania można porównać do wynajmu długoterminowego lub zakupy na raty. W przeciwieństwie do zakupu środków trwałych lub nieruchomości leasingobiorca nie jest ich właścicielem. Z kolei od wynajmu leasing różni się tym, że leasingobiorca uiszcza opłatę wstępną (m.in. od niej zależy późniejsza wysokość rat), a także po określonym w umowie czasu ma prawo do wykupu przedmiotu leasingu za wcześniej ustaloną kwotę.

Chociaż przedsiębiorcy najczęściej decydują się na leasing w przypadku samochodów, tak naprawdę ta forma finansowania obejmuje bardzo wiele różnorodnych środków trwałych, w tym m.in. specjalistyczny sprzęt, urządzenia biurowe, wyposażenie zakładów pracy itd.

Główne korzyści leasingu

Z całą pewnością jedną z najważniejszych korzyści leasingu jest szybka procedura zawierania umowy z leasingodawcą i minimum formalności. Przedsiębiorca nie jest też obarczony prowizjami czy kosztami manipulacyjnego. Wymagany jest też stosunkowo niski koszt własny i niski próg zdolności kredytowej. Bardzo często jest to więc jedyna szansa na posiadanie niezbędnego pojazdu, sprzętu lub nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy mogą mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego lub nie dysponują w danym momencie niezbędną sumą środków finansowych. Co więcej, bardzo często leasing jest zdecydowanie niższy niż zakup na raty.

Bardzo istotną korzyścią jest też możliwość uzyskania wyższych kosztów podatkowych, ponieważ zgodnie z polskim prawem czynsz leasingowy można odliczyć od podatku. Leasingobiorca nie musi też obawiać się o swoją historię kredytową.