Czy rata leasingu może być wliczona w koszty?

Leasing jest korzystną alternatywą dla kredytu szczególnie dla przedsiębiorców, którzy nie mają zdolności kredytowej bądź też z określonych powodów nie chcą go wziąć. Może obejmować zarówno nieruchomości i samochody, jak i również całe zaplecze technologiczne firmy. Korzystając z takiego wsparcia, jeszcze do niedawna przedsiębiorcy mogli wliczać raty leasingu w koszty prowadzenia przedsiębiorstwa. W 2019 roku w prawie podatkowym wprowadzono jednak zmiany. Sprawdź, jak obowiązujące przepisy regulują tę kwestię i czy z takiej możliwości wciąż może skorzystać każdy przedsiębiorca.

Wliczenie leasingu w koszty prowadzenia przedsiębiorstwa – czy w 2022 roku to możliwe?

Po zmianach podatkowych w 2019 roku wciąż można wliczać raty leasingu w koszty prowadzenia przedsiębiorstwa. Taka możliwość istnieje zarówno dla przedsiębiorców, którzy decydują się na leasing finansowy, jak i operacyjny. Z tą różnicą, że w przypadku leasingu finansowego w koszty uzyskania przychodu można włączyć jedynie część odsetkową, a nie tak, jak w leasingu operacyjnym całą ratę – czyli część kapitałową wraz z odsetkami. W Toruniu leasing operacyjny i finansowy oferuje firma EFL. I choć kwestia wliczania rat w koszty nie uległa zmianie, od stycznia 2019 roku przedsiębiorców zaczęły obowiązywać pewne limity związane z leasingiem operacyjnym. Obecnie minimalna kwota leasingowa wynosi:

  • 150 000 złotych dla samochodów spalinowych i hybrydowych,
  • 225 000 złotych dla aut elektrycznych.

Przekroczenie wskazanych limitów nie daje pełnej możliwości wliczenia wydatków w koszty. W takim przypadku w koszty prowadzenia przedsiębiorstwa włączyć można jedynie część raty leasingowej w odniesieniu do jej części kapitałowej, a nie odsetkowej. Wysokość części kapitałowej, którą można zamortyzować, ustala się zgodnie z zasadami proporcjonalności zawartymi w ustawie o podatku dochodowym. Przykładowo, jeśli zdecydujesz się na leasing samochodu o wartości 300 000 złotych, w koszty będziesz mógł wliczyć jedynie połowę kwoty wydanej na pierwszą ratę oraz połowę każdej kolejnej raty leasingowej.