Czego nie można wziąć w leasing?

Prowadzenie własnej działalności, szczególnie na początku, wymaga dużych nakładów finansowych. Zakup niezbędnych sprzętów, nieruchomości czy też floty pojazdów sporo kosztuje. Nie każdy przedsiębiorca może sobie pozwolić na takie wydatki, ale na szczęście z pomocą zwykle przychodzi leasing. Leasing to popularna forma finansowania, która polega na tym, że leasingodawca kupuje wybrany środek trwały i oddaje go danemu przedsiębiorcy w użytkowanie, w zamian za regularne spłacanie rat. Sprawdź, o jakich środkach trwałych mowa i dowiedz się, co można, a czego nie można wziąć w leasing.

Co może, a co nie może być przedmiotem leasingu?

Najpopularniejszymi przedmiotami leasingu są pojazdy. Najczęściej w leasing brane są auta osobowe, dostawcze i ciężarowe. Tuż za nimi plasują się maszyny i urządzenia. Niemałą popularnością cieszy się też leasing nieruchomości. Jak można zauważyć, dzięki leasingowi przedsiębiorcy mogą finansować niemalże całe zaplecze technologiczne swojej działalności. Taka forma wsparcia pozwala im zaopatrzyć się praktycznie we wszystkie rzeczy ruchome i nieruchome, które są potrzebne do prowadzenia biznesu, a nawet wyposażenia pomieszczeń służbowych.

Istnieją jednak pewne wyjątki wskazujące na to, że pewnych rzeczy w leasing wziąć się nie da. Mówią o tym przepisy, zgodnie z którymi przedmiotami leasingu mogą być środki trwałe:

  • stanowiące własność lub współwłasność podatnika bądź nabyte, lub wytworzone we własnym zakresie,
  • kompletne i zdatne do użytku przez co najmniej rok od dnia ich przyjęcia,
  • wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności lub oddane do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Przedmiotem leasingu nie mogą być tym samym środki trwałe, które są uszkodzone i nie nadają się do użytku w dniu ich przyjęcia.